Show simple item record

dc.contributor.authorBåtevik, Finn
dc.contributor.authorBergem, Randi
dc.coverage.spatialUlsteinvikno_NO
dc.coverage.temporal2010-2011
dc.date.accessioned2012-04-13T10:38:11Z
dc.date.available2012-04-13T10:38:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1891-5973
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/154118
dc.description.abstractProsjektet Med nynorsk til betre skriving - med skriving til betre læring er eit tverrfagleg skriveprosjekt, som er utvikla og utprøvd ved Ulstein vidaregåande skule. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa medverkar i prosjektet. Måla med prosjektet er: • å gjere elevane til betre og tryggare nynorskbrukarar og til betre og meir reflekterte skrivarar • å utvikle ein modell som aukar både skrivinga og refleksjonen rundt eiga og andre si skriving Elevane sine erfaringar med prosjektet vart kartlagde våren 2010 (Bergem og Båtevik 2010), medan dette notatet formidlar resultat frå ei kartlegging blant lærarar som har vore involverte i prosjektet. Lærarane ved Ulstein vidaregåande skule har gode erfaringar med prosjektet, og dei meiner det har medverka til at elevane har fått meir trening i og erfaring med skriving, både i form av korte og lengre tekster. Elevane har fått skrivetrening, som er gjennomført på ein måte som også ser ut til å ha gitt betre forståing for det faglege innhaldet som skal formidlast i tekstane. Betre samarbeid mellom norsklærarar og mellom norsklærarar og andre lærarar har også vore ein effekt av prosjektet. At det har vore lagt vekt på bruk av nynorsk i fagtekster, har gjort elevane tryggare og meir medvitne på å bruke nynorsk som skriftspråk. Modellen, som er prøvd ut i prosjektet, ser ut til å ha gjort elevane meir medvitne om at nynorsk kan brukast i andre fag enn norsk. Gjennom å gi elevane eit betre grunnlag for å bruke nynorsk når ein skal skrive tekstar i ulike fag, har ein også styrka føresetnadane for at fleire vil bruke nynorsk som skriftspråk når dei tek til i høgre utdanning.no_NO
dc.description.sponsorshipNasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
dc.language.isonnono_NO
dc.publisherMøreforsking Voldano_NO
dc.relation.ispartofseriesNotat;11/2011
dc.subjectNynorskno_NO
dc.subjectSkrivingno_NO
dc.subjectLæringno_NO
dc.subjectUtdanningno_NO
dc.subjectVidaregåande opplæringno_NO
dc.subject.ddc373.2
dc.subject.ddc439.8380712
dc.subject.ddc808.00712
dc.subject.othernynorsk skriftspråknno_NO
dc.subject.othernorskopplæringnno_NO
dc.subject.otherskriveopplæringnno_NO
dc.subject.othervidaregåande opplæringnno_NO
dc.subject.othernorsklærararnno_NO
dc.titleØving gjer meister. Erfaringar med prosjektet: Med Nynorsk til betre skriving - med skriving til betre læringno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsi283no_NO
dc.subject.nsi018no_NO
dc.source.pagenumber20no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record