• Levekår i Kristiansund. Eit forprosjekt 

   Båtevik, Finn; Hanche-Olsen, Marte; Ouff, Susanne Moen (Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking;1, Research report, 2010-02-03)
  • Dei nye hendene. Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere 

   Hanche-Olsen, Marte; Båtevik, Finn; Olsen, Grethe Mattland; Yttredal, Else Ragni (Rapport;22, Research report, 2011)
   Rapporten «Dei nye hendene – Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere» ser på hvordan offentlig sektor, og da særlig kommunene handterer den store mengden nye mennesker som har kommet til Nord-Vestlandet i løpet av ...