• Levekår i Kristiansund. Eit forprosjekt 

   Båtevik, Finn; Hanche-Olsen, Marte; Ouff, Susanne Moen (Rapport nr. 1, Report, 2010)
   Rapporten "Levekår i Kristiansund" er utarbeidd på oppdrag frå Kristiansund kommune. Arbeidet har vore organisert som eit forprosjekt, der kommunen ønskte ei systematisering av tilgjengelege data på levekårområdet, ei ...
  • Dei nye hendene. Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere 

   Hanche-Olsen, Marte; Båtevik, Finn; Olsen, Grethe Mattland; Yttredal, Else Ragni (Rapport nr. 22, Report, 2011)
   Rapporten «Dei nye hendene – Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere» ser på hvordan offentlig sektor, og da særlig kommunene handterer den store mengden nye mennesker som har kommet til Nord-Vestlandet i løpet av ...