Now showing items 1-20 of 138

  • A chronology of the global 1968 protest 

   Werenskjold, Rolf (Rapport nr. 13, Report, 2010)
   What really happened in 1968? 1968 as an annus mirabilis, watershed after World War II and turning point of the Cold War is both a social construct created by contemporary activists and media coverage, as well as historians ...
  • Aftenpostens sjakkspalte fra 1887 til dags dato 

   Sande, Øystein (Rapport nr. 72, Report, 2016)
   Aftenposten, grunnlagt i 1860, er en av landets eldste aviser, og har gjennom det mest av sin historie vært en av landets største, om ikke den største. Gjennom sin lange historie var den først ute på mange områder, ikke ...
  • Alternativer for regionalt folkevalgt nivå 

   Amdam, Jørgen; Halvorsen, Lars Julius; Bakke, Gunnvor (Rapport nr. 58, Report, 2014)
   Rapporten gir en sammenstilling og vurdering av eksisterende utredninger om regional organisering og inndeling. På dette grunnlaget skisseres sammenhengen mellom mulige nye oppgaver og ulike alternativer for regional ...
  • Arbeidskraftbehov i Møre og Romsdal. Ei undersøking blant offentlege og private bedrifter hausten 2009 

   Båtevik, Finn Ove; Tangen, Geir (Rapport nr. 4, Report, 2010)
   Ei av de største utfordringane for utviklinga av næringslivet i Møre og Romsdal er tilgang på kompetent arbeidskraft. Både i privat og offentleg sektor har ein gått nye vegar for å rekruttere arbeidskraft. Møre og Romsdal ...
  • Avisåret 2009 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 6, Report, 2010)
   Denne rapporten er den femtende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002. Da ble det i stedet laget en forenklet versjon – Avistabeller 2002. De tolv første utgavene av rapporten ble ...
  • Avisåret 2010 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 18, Report, 2011)
   Denne rapporten er den sekstende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002. Da ble det i stedet laget en forenklet versjon – Avistabeller 2002. Dokumentasjon av opplagsutviklingen og ...
  • Avisåret 2011 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 29, Report, 2012)
   Denne rapporten er den syttende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002.
  • Avisåret 2012 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 37, Report, 2013)
   Denne rapporten er den attende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002.
  • Avisåret 2013 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 48, Report, 2014)
   Denne rapporten er den nittende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002.
  • Avisåret 2014 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 67, Report, 2015)
   Denne rapporten er den 20. i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og rapportene har dekket alle år unntatt 2002. De gjelder alle norske aviser, også de som ikke er medlemmer av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ...
  • Avisåret 2015 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 77, Report, 2016)
   Denne rapporten er den 21. i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og rapportene har dekket alle år unntatt 2002. De gjelder alle norske aviser, også de som ikke er medlemmer av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ...
  • Avisåret 2016 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 84, Report, 2017)
   Denne rapporten er den 22. i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og rapportene har dekket alle år unntatt 2002. De gjelder alle norske aviser, også de som ikke er medlemmer av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ...
  • Avisåret 2017 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 86, Research report, 2018)
   Denne rapporten er den 23. i serien Avisåret, og den ellevte som er utgitt av Høgskulen i Volda. Sannsynligvis er det den siste. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år bortsett fra 2002.
  • Avisåret 2020. Papiraviser og betalte nettaviser 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 108, Report, 2021)
   Rapportserien Avisåret er årlige tabell- og kommentarrapporter som har vært laget helt siden midten av 1990-tallet. Avisåret 1994 var den første, og bortsett fra 2002 har det kommet en ny rapport hvert år. Rapportene for ...
  • Aviser og digital betaling 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 64, Report, 2015)
   De siste årene har avisene satset mye på salg av digitalt innhold. Dette skjer på to måter. Den ene er å innføre betalingsordninger for nettsidene, slik at bruken ikke lenger er gratis. Den andre er å utvikle og selge ...
  • Bachelor-kandidater i Planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda 

   Kårstein, Asbjørn (Rapport nr. 75, Report, 2016)
   Hoved-datakilden for resultatene som presenteres i denne rapporten, er en elektronisk spørreundersøkelse rettet mot bachelorkandidater i Planlegging og administrasjon som er uteksaminert ved Høgskulen i Volda i perioden ...
  • Bachelor-kandidater i PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda 

   Kårstein, Asbjørn (Rapport nr. 76, Report, 2016)
   Hoved-datakilden for resultatene som presenteres i denne rapporten, er en elektronisk spørreundersøkelse rettet mot bachelorkandidater i PR, kommunikasjon og media som er uteksaminert ved Høgskulen i Volda i perioden ...
  • Besøkendes opplevelse av Geirangerområdet 

   Yttredal, Else Ragni; Homlong, Nathalie (Rapport nr. 92, Report, 2019)
   Denne rapporten er en delleveranse inn i forskningsprosjektet SUSTRANS «Sustainable transportation in rural tourism pressure areas» som har som mål å utvikle metoder for å vurdere transportsystemer i rurale turistområder ...
  • "Bevegelsesglede og mestring". Erfaringar frå eit prosjekt med fysioterapeut i ungdomsskulen: Fysisk aktivitet, kroppsøvingsfaget og tverrprofesjonelt samarbeid 

   Andenes, Ellen; Båtevik, Finn Ove; Høydal, Kjetil L. (Rapport nr. 123, Report, 2023)
   Prosjektet Bevegelsesglede og mestring er gjennomført i regi av Ålesund kommune i perioden 2020–23. Spjelkavik og Blindheim ungdomsskolar har vore prosjektskular gjennom heile prosjektperioden. Ellingsøy ungdomskule vart ...
  • Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2010 

   Hanche-Dalseth, Marte; Yttredal, Else Ragni; Bergem, Randi; Ouff, Susanne Moen (Rapport nr. 11, Report, 2010)
   Denne statusrapporten er den første av i alt tre knyttet til Møreforsking Volda sin følgeevaluering av Boligsosialt utviklingsprogram i Husbankens Region Øst. Den neste statusrapporten vil foreligge i 2011 og sluttrapporten ...