• Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid 

      Bergem, Randi; Bachmann, Kari; Halvorsen, Lars Julius; Skrove, Guri Kaurstad; Yttredal, Else Ragni (Skriftserien HVO-MF;Rapport nr. 71/2015, Research report, 2016-01-28)