• Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid 

      Bergem, Randi; Bachmann, Kari; Halvorsen, Lars Julius; Skrove, Guri Kaurstad; Yttredal, Else Ragni (Rapport nr. 71, Report, 2015)
      På oppdrag for Helsedirektoratet har Møreforsking gjort en analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid. Analysen viser at kommunens rolle som tjenesteyter og myndighetsutøver trolig vil bli styrket ...