• Alternativer for regionalt folkevalgt nivå 

   Amdam, Jørgen; Halvorsen, Lars Julius; Bakke, Gunnvor (Rapport nr. 58, Report, 2014)
   Rapporten gir en sammenstilling og vurdering av eksisterende utredninger om regional organisering og inndeling. På dette grunnlaget skisseres sammenhengen mellom mulige nye oppgaver og ulike alternativer for regional ...
  • Eit spørsmål om verdiar, tillit og fleksibilitet 

   Yttredal, Else Ragni; Bakke, Gunnvor; Ouff, Susanne Moen; Bergem, Randi (Rapport nr. 55, Report, 2014)
   Samordning har vist seg å vere ein flaskehals i det bustadsosiale arbeidet for menneske med samtidig rusliding og psykisk liding. I rapporten er det identifisert faktorar i kommunane sitt bustadsosiale arbeid som hindrar ...
  • Eit heilskapleg tilbod. Evaluering av metodeutviklingsprosjektet "Arbeidsretta rehabilitering" ved Brisk kompetansesenter 

   Båtevik, Finn Ove; Natvig, Anne; Bakke, Gunnvor; Bergem, Randi (Rapport nr. 46, Report, 2014)
   Rapporten "Eit heilskapleg tilbod" er basert på ei følgjeevaluering av metodeutviklingsprosjektet Arbeidsretta rehabilitering. Tilbodet er lagt til rette for at fleire sjukmelde kan få eit arbeidsretta helse- og ...