• Innholdsanalyse av 12 riksdekkende nyhets- og aktualitetsmedier, utgivelsesåret 2022 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul; Aker, Tone Kristin (Rapport nr. 121, Report, 2023)
   Rapporten Innholdsanalyse av 12 riksdekkende nyhets- og aktualitetsmedier, utgivelsesåret 2022, er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å kartlegge innholdet og diskutere skillelinjer ...
  • Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J.; Flo, Idar; Heggdal, Aleksander Fagerheim (Rapport nr. 96, Report, 2019)
   Rapporten Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Dagbladet Pluss opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss. Utgivelsesåret 2019 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 105, Report, 2020)
   Rapporten Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Dagbladet Pluss opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av Document. Utgivelsesåret 2022 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 122, Report, 2023)
   Rapporten Innholdsanalyse av Document. Utgivelsesåret 2022 er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Document opp mot kravene i § 5, punkt a), b) og c) i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av Korsets Seier 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 99, Report, 2019)
   Rapporten Innholdsanalyse av Korsets Seier er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i publikasjonen opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av lokalavisa NordSalten. Utgivelsesåret 2020. 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J.; Aker, Tone Kristin (Rapport nr. 114, Report, 2021)
   Rapporten "Innholdsanalyse av Lokalavisa NordSalten" er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i NordSalten opp mot kravene i Forskift om tilskudd til samiske aviser ...
  • Innholdsanalyse av Medier 24. Utgivelsesåret 2019 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J. (Rapport nr. 103, Report, 2020)
   Rapporten Innholdsanalyse av Medier24 er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Medier24 opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om ...
  • Innholdsanalyse av NETT.NO 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul; Heggdal, Aleksander Fagerheim (Rapport nr. 97, Report, 2019)
   Rapporten Innholdsanalyse av NETT.NO er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i NETT.NO opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om produksjonstilskudd ...
  • Innholdsanalyse av NETT.NO. Utgivelsesåret 2019 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 104, Report, 2020)
   Rapporten Innholdsanalyse av NETT.NO er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i NETT.NO opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om produksjonstilskudd ...
  • Innholdsanalyse av Resett. Utgivelsesåret 2021 

   Bjerke, Paul; Aker, Tone Kristin; Flo, Idar; Halvorsen, Lars J. (Rapport nr. 118, Report, 2022)
   Utgangspunktet for denne undersøkelsen er at Medietilsynet har mottatt en søknad om produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier fra Resett. Som et ledd i saksbehandlingen av denne søknaden har Medietilsynet gitt ...
  • Innholdsanalyse av Subjekt. Utgivelsesåret 2020 

   Bjerke, Paul (Rapport nr. 111, Report, 2021)
   Rapporten "Innholdsanalyse av Subjekt" er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Subjekt opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om ...
  • Khrono i krysspress. Evaluering av den uavhengige nettavisen ved Høgskolen i Oslo og Akershus 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J. (Rapport nr. 60, Report, 2014)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en evaluering av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sin uavhengige nettavis Khrono. Evalueringen av Khrono baserer seg på analysen av tre empiriske kilder. De to viktigste er en ...
  • Kulturtidsskrift i norske folkebibliotek - en analyse av ordningen med subsidierte tidsskriftabonnement 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 116, Report, 2022)
   Denne rapporten er laget på oppdrag fra Kulturrådet, som ønsker en vurdering av ordningen med subsidierte abonnement til folkebibliotekene, innenfor fagområdet Tidsskrift og kritikk.
  • Medieøkonomi, mediemangfold og mediestøtte 

   Halvorsen, Lars Julius; Bjerke, Paul; Aker, Tone Kristin (Rapport nr. 113, Report, 2021)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Medietilsynet. I tillegg til rapportforfatterne, har Hild Nordal deltatt i flere av intervjuene og gjennomført registreringer i forbindelse med innholdsanalyse. Som et viktig ...