• Forskarblikk på Barneblikk. Statusvurdering 2018 

   Dahl, Silje Louise; Stokken, Roar (Rapport nr. 88, Report, 2018)
   Barneblikksatsinga og høgskulane i Volda og Molde har inngått ein samarbeidsavtale med tre målsetjingar: å skape kunnskap som er relevant for alle partane, styrke samarbeidet mellom Barneblikksatsinga og høgskulane, og ...
  • Forskerblikk på Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund 

   Stokken, Roar; Andenes, Ellen; Hoemsnes, Helene; Dahl, Silje Louise (Rapport nr. 89, Report, 2019)
   Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kristiansund kommune, Enhet barn, familie og helse. Høgskulen i Volda har gjennomført evaluering av prosjektet «Barn av barnevernsforeldre» i samsvar med avtale inngått 29.05.2018. ...