• Inn på tunet. Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens? 

   Egset, Anne-Sofie; Straume, Kjersti; Giskeødegård, Marte Fanneløb (Rapport nr. 70, Report, 2015)
   Dette er ein sluttrapport for prosjektet «Inn på tunet – Innovative dagaktivitetstilbod for personar med demens?». Prosjektet har vore finansiert av Regionalt Forskingsfond Midt. Prosjektet er eit samarbeid mellom Møreforsking, ...
  • Kultur for sang og musikk? Et pilotprosjekt om systematisk bruk av musikk i demensomsorgen 

   Egset, Anne-Sofie; Salhus, Øystein (Rapport nr. 50, Report, 2014)
   For personer med demens kan verbalspråket by på store utfordringer etter hvert som sykdommen utvikler seg. Det er en kjensgjerning at evnen til å synge kan være bevart lenger enn evnen til å kommunisere med ord. Dette er ...