• Alternativer for regionalt folkevalgt nivå 

   Amdam, Jørgen; Halvorsen, Lars Julius; Bakke, Gunnvor (Rapport nr. 58, Report, 2014)
   Rapporten gir en sammenstilling og vurdering av eksisterende utredninger om regional organisering og inndeling. På dette grunnlaget skisseres sammenhengen mellom mulige nye oppgaver og ulike alternativer for regional ...
  • Evaluering av "Karriere Sogn og Fjordane" 

   Grimsrud, Gro Marit; Halvorsen, Lars Julius; Bergem, Randi (Rapport nr. 63, Report, 2015)
   Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite ...
  • Fra Syria til det norske hus. Følgeevalueringen av prosjektet “NordicID” - fra sandaler til beksømsko 

   Halvorsen, Lars Julius; Fondevik, Birgitte; Hareide, Lidun; Anderson, Sarah (Rapport nr. 81, Report, 2017)
   Formålet med denne rapporten er å presentere resultatene fra en følgeevaluering av FoU-prosjektet "NordicID - fra sandaler til beksømsko". Prosjektet er et samarbeid mellom to kommuner, gründerne Nordic Senter og Nordic ...
  • Fylkeskommunens ansvar og oppgaver i regionalt folkehelsearbeid 

   Halvorsen, Lars Julius; Kårstein, Asbjørn; Bergem, Randi (Rapport nr. 73, Report, 2016)
   Rapporten er skrevet på oppdrag for Helsedirektoratet som ønsker å bruke rapporten inn mot fylkesmennene og fylkeskommunene. Planleggere og folkehelserådgivere er viktige målgrupper. Rapporten gir en oversikt over ...
  • Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid 

   Bergem, Randi; Bachmann, Kari; Halvorsen, Lars Julius; Skrove, Guri Kaurstad; Yttredal, Else Ragni (Rapport nr. 71, Report, 2015)
   På oppdrag for Helsedirektoratet har Møreforsking gjort en analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid. Analysen viser at kommunens rolle som tjenesteyter og myndighetsutøver trolig vil bli styrket ...
  • Mediekandidatene ved Høgskulen i Volda - en undersøkelse blant kandidater uteksaminert 2007-2012 

   Halvorsen, Lars Julius (Rapport nr. 41, Report, 2013)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en elektronisk spørreundersøkelse rettet mot mediefaglige kandidater som er uteksaminert ved Høgskulen i Volda i perioden 2007-2012. Oppdragsgiver er Høgskulen i Volda.
  • Medieøkonomi, mediemangfold og mediestøtte 

   Halvorsen, Lars Julius; Bjerke, Paul; Aker, Tone Kristin (Rapport nr. 113, Report, 2021)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Medietilsynet. I tillegg til rapportforfatterne, har Hild Nordal deltatt i flere av intervjuene og gjennomført registreringer i forbindelse med innholdsanalyse. Som et viktig ...
  • Merkur leker ikke butikk. Resultateffektivitet og forvaltningseffektivitet ved KMDs satsing på utkantbutikker 

   Halvorsen, Lars Julius; Båtevik, Finn Ove (Rapport nr. 49, Report, 2014)
   Rapporten "Merkur leker ikke butikk. Resultateffektivitet og forvaltningseffektivitet ved KMDs satsing på utkantbutikker" er basert på en evaluering av Merkur-programmet i perioden 2006–2012. Oppdragsgiver er Kommunal- og ...
  • Samarbeid om Inn på tunet. Utvikling av relasjonar for å legge til rette for alternative velferdstenester 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb; Sudmann, Tobba Therkildsen; Halvorsen, Lars Julius; Børsheim, Ingebjørg Træland; Agdal, Rita; Båtevik, Finn Ove (Rapport nr. 80, Report, 2016)
   Rapporten «Samarbeid om Inn på tunet – om utvikling av relasjonar for å legge til rette for alternative velferdstenester» er resultat av eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Kvinnherad, Voss og Bergen, samt forskingsi ...