• Utvikling av fremtidig kommunalt fritidstilbud i Ålesund kommune 

      Krumsvik, Erlend; Rørstad, Cecilie (Rapport nr. 27, Report, 2012)
      Som del av Prosjekt Arena og Aktivitet har Møreforsking AS har fått i oppdrag å utrede fremtidig fritidstilbud til ungdom i Ålesund kommune. Oppdragsgiver er Kulturetaten i Ålesund kommune. Prosjekt Arena og Aktivitet ble ...