Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHanche-Olsen, Marte
dc.contributor.authorBåtevik, Finn
dc.contributor.authorOlsen, Grethe Mattland
dc.contributor.authorYttredal, Else Ragni
dc.date.accessioned2012-04-13T12:06:19Z
dc.date.available2012-04-13T12:06:19Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-7692-315-5
dc.identifier.issn1891-5981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/154173
dc.description.abstractRapporten «Dei nye hendene – Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere» ser på hvordan offentlig sektor, og da særlig kommunene handterer den store mengden nye mennesker som har kommet til Nord-Vestlandet i løpet av de siste årene. Det er per i dag et begrenset lovregulert offentlig ansvar for arbeidsinnvandrere. Rapporten viser mellom annet at det er store variasjoner i hvilken grad kommunene arbeider med tanke på områder som informasjon, rekruttering, kvalifisering og integrering av arbeidsinnvandrere. Mange har kommet kort i dette arbeidet. Noen kommuner har derimot kommet lenger, ikke minst relativt små kommuner med stort behov for rekruttering av arbeidskraft og nye borgere.no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;22
dc.subjectArbeidskraftbehovno_NO
dc.subjectArbeidsinnvandringno_NO
dc.subjectFamilieinnvandringno_NO
dc.subjectIntegreringno_NO
dc.subjectPlanleggingno_NO
dc.subjectRegional utviklingno_NO
dc.subject.ddc354.908691
dc.subject.otherinnvandrararnno_NO
dc.subject.otherregionplanleggingnno_NO
dc.subject.otherregionutviklingnno_NO
dc.subject.otherNordvestlandet
dc.subject.otheroffentleg forvaltingnno_NO
dc.titleDei nye hendene. Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrereno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber61no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel