Show simple item record

dc.contributor.authorBåtevik, Finn Ove
dc.contributor.authorTønnesen, Anders
dc.contributor.authorBarstad, Johan
dc.contributor.authorBergem, Randi
dc.contributor.authorAarflot, Unni
dc.date.accessioned2014-02-07T07:16:01Z
dc.date.available2014-02-07T07:16:01Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7692-290-5
dc.identifier.issn0805-6609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/154199
dc.description.abstractDette er kortversjonen av rapporten "Ein resept å gå for? Evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald" er basert på eit oppdrag gjennomført for Helsedirektoratet. I 2005 løyvde Helsedirektoratet midlar for utprøving tre modellar; Frisklivsmodellen, Fysiotekmodellen og Kompetansemodellen. Gjennom desse modellane har det vore arbeidd med å legge til rette for ordningar som kunne gi oppfølging til grupper som fall utanfor dei eksisterande tilboda for trening og rettleiing med tanke på endring av levevanar. Erfaringar, mellom anna frå ordninga med Grøn resept, viste at endring av levevanar ofte krev eit system for oppfølging av den enkelte. Denne rapporten ser på det utviklingsarbeidet som har vore gjort i forhold til å lukkast med å organisere, forankre og implementere dei aktuelle modellane. Utviklingsarbeidet omfattar i alt 32 kommunar fordelt på fem fylke. Vidare ser den på dei erfaringane ein har gjort med modellane, ikkje minst sett frå brukarsida. Arbeidet med evalueringa er basert på informasjon frå mange kjelder. Ansvarlege for utviklingsarbeidet, både i kommunane og fylka, har vore nøkkelinformantar både i forhold til å skaffe informasjon og å vere døropnarar for at vi kunne kome i kontakt både med andre involverte i utviklingsarbeidet og med brukarane av dei lokale ordningane.
dc.language.isonnono_NO
dc.publisherMøreforsking Voldano_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport nr. 226
dc.titleEin resept å gå for? Evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald. Kortversjonno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber30no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record