Show simple item record

dc.contributor.authorBåtevik, Finn Ove
dc.contributor.authorTangen, Geir
dc.coverage.spatialNorge : Møre og Romsdalno_NO
dc.coverage.temporal2009
dc.date.accessioned2014-01-28T12:02:31Z
dc.date.available2014-01-28T12:02:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-7692-301-8
dc.identifier.issn1891-5981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/154203
dc.description.abstractEi av de største utfordringane for utviklinga av næringslivet i Møre og Romsdal er tilgang på kompetent arbeidskraft. Både i privat og offentleg sektor har ein gått nye vegar for å rekruttere arbeidskraft. Møre og Romsdal fylke ønskte derfor, i samarbeid med NAV, å skaffe seg eit betre bilete av situasjonen i fylke, både med tanke på kva som er situasjonen i dag og korleis den blir vurdert framover. Dette har resultert i rapporten Arbeidskraftbehov i Møre og Romsdal. Rapporten er bygd opp med ein kort tekstdel, som for det første dreg opp nokre perspektiv med tanke på rekruttering av arbeidskraft i Møre og Romsdal. Vidare gir tekstdelen ein oversikt over funna i undersøkinga. Resten av rapporten er ein dokumentasjonsdel. Denne består av figurar som viser resultat frå undersøkinga, følgt opp med korte kommentarar. Desse er lagt opp for presentasjon i powerpoint. Gjennomføringa av prosjektet har vore avhengig av at private og offentlege bedrifter har stilt opp for å svare på spørsmåla våre. Takk til alle dei bedriftsrepresentantane som velvillig let seg intervjue. Vi håpar at informasjonen som er henta inn gjennom prosjektet skal vere til nytte i arbeidet rundt rekruttering av ny arbeidskraft til arbeidsplassar i Møre og Romsdal, både i privat og offentleg sektor.
dc.language.isonnono_NO
dc.publisherMøreforsking Voldano_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport nr. 4
dc.subjectarbeidskraftno_NO
dc.subjectarbeidsmarknadno_NO
dc.subjectmøre og romsdalno_NO
dc.subject.ddc331.11
dc.titleArbeidskraftbehov i Møre og Romsdal. Ei undersøking blant offentlege og private bedrifter hausten 2009no_NO
dc.typeReportno_NO
dc.subject.nsi290
dc.subject.nsi300
dc.source.pagenumber107no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record