Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKrumsvik, Erlend
dc.contributor.authorLie, Kjetil
dc.coverage.spatialVolda
dc.coverage.spatialØrsta
dc.date.accessioned2012-05-04T07:35:37Z
dc.date.available2012-05-04T07:35:37Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn1891-5981
dc.identifier.issn978-82-7692-312-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/154207
dc.description.abstractMøreforsking og Telemarksforsking har i samarbeid sett på fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar. Områda samfunnsutvikling, økonomi, tenesteleveranse og strategisk fusjonsprosess er omfatta av utgreiingsrapporten. Resultata viser at ei samanslåing av dei to aktuelle kommunane vil kunne hente ut fleire synergieffektar, noko som også er i tråd med den samfunnsutviklinga som har vore gjeldande i regionen. Den største endringar ved ei kommunesamanslåing vil omfatte endringar blant dei som er tilsett ved rådhusa. Det er ein marginal økonomisk gevinst å hente på inntektssida til ei ny kommune, men monaleg rom for kostnadseffektivisering av rådhusfunksjonane. Ei ny kommune vil ha god tid til å hente ut slike effektar. Den største utfordringa kommunane står ovanfor ved vedtak om kommunesamanslåing er den faktiske prosessen med å integrere to ulike kulturar og arbeidsmåtar. Dette har den største risikoprofilen økonomisk sett om denne prosessen ikkje blir handtert på ein god måte. Det er avdekka fleire fordelar enn ulemper, men dei ulike faktorane er ikkje vekta. Dette ligg i kvar einskild å vurdere.no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.publisherMøreforsking Voldano_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;17
dc.subjectKommunesamanslåingno_NO
dc.subjectKommunal organiseringno_NO
dc.subjectSamfunnsutviklingno_NO
dc.subjectKommuneøkonomino_NO
dc.subjectTenesteleveranseno_NO
dc.subjectStrategisk fusjonsprosessno_NO
dc.subjectVolda kommuneno_NO
dc.subjectØrsta kommuneno_NO
dc.subjectRegional utviklingno_NO
dc.subject.ddc352.14
dc.titleFordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunarno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsi242
dc.subject.nsi212
dc.subject.nsi230
dc.source.pagenumber127no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel