• I en helhetlig tilnærming til læring er omsorg i sentrum 

      Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Steinnes, Gerd Sylvi; Fimreite, Hege; Moser, Thomas (Journal article, 2020)
      Barnehagelærerne støtter barna i en rekke handlinger i løpet av en dag for at barna skal trives, lære og utvikle seg. Denne støtten er del av en helhetlig tilnærming til læring.