• Det som sitter i veggene 

      Sørbø, Jan Inge; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Sæther, Wigdis Helen (Journal article, 2013)
      Rommet ser ut til spille en viktig rolle når man informerer om helse. Et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Høgskolene Sør-Trøndelag, Molde og Volda har invitert en gruppe pårørende til mennesker med demens til ...