• Logikker i strid – kulturrådets virkemidler på litteraturfeltet 

      Halvorsen, Lars Julius; Neple, Anemari; Bjerke, Paul (Book, 2020)
      Kulturrådet har etablert flere tilskuddsordninger for litteratur. I denne boka vil vi presentere, evaluere, drøfte og vurdere åtte av dem. Boka er basert på et oppdrag fra Kulturrådet. Dette oppdraget har lagt rammene for ...