Show simple item record

dc.contributor.authorEspe, Johanne Ottilie
dc.coverage.spatialEl Alto - Boliviaes
dc.coverage.temporal2010-2014
dc.date.accessioned2016-01-11T10:10:15Z
dc.date.available2016-01-11T10:10:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2373251
dc.description.abstractDenne oppgåva handlar fyrst og fremst om møte mellom menneskje som oppstår og vert opplevd av tilsette og frivillige gjennom den norske Misjonsalliansens HIV/Aids-prosjekt på El Alto, Bolivia. HIV/Aids-prosjektet er eit av den norske misjonsorganisasjonens mange prosjekt på El Alto, og dei som har tilknyting til dette prosjektet er ei god blanding av menneskje med ulike kulturelle bakgrunnar. Fyrst og fremst kan ein skilje mellom nordmenn og bolivianarar. Hjå disse er det ei blanding av protestantar, katolikkar, menneskje med urfolksbakgrunn, fattige og rike, kvinner og menn, og mange fleire. HIV/Aids-prosjektet handlar i følgje Misjonsalliansen om å hjelpe dei som treng det, styrke sjølvhjelpsgrupper og lokale helseinstitusjonar, spreie informasjon ut til befolkninga, arbeide for å hindre vidare spreiing av hiv-viruset, og kjempe mot diskriminering og negative haldningar. Alt dette arbeidet gjerast gjennom strategiar med utspring i misjon og eit kristent verdisyn. Gjennom ein studie av HIV/Aids-prosjektet vil eg gjere eit forsøk på å vise kor komplekse kulturmøte kan vere, seie noko om menneskje og situasjonar som er ein del av desse kulturmøta, og prøve å seie noko om religionen sine roller i norsk misjonsrelatert bistandsarbeid i dag. Eg vil også gå inn på samarbeidet internt i organisasjonen, der eg spesielt vil fokusere på forholdet mellom dei bolivianske og dei norske tilsette.nn_NO
dc.description.abstractSummary The aim of this thesis is looking into human encounters that occur, and the experiences the employees and volunteers have had, through the Norwegian organization Misjonsalliansens HIV/Aids project in El Alto, Bolivia. The HIV/Aids project is one of Misjonsalliansens several projects in El Alto. The people involved with the project are people with diverse cultural backgrounds. First and foremost, we can make a distinction between Norwegians and Bolivians. Among them are Protestants, Catholics, indigenous people, rich and poor, men and women, and several other differentiations. According to Misjonsalliansen, the HIV/Aids project is about helping those in need, empower self-help groups and local health institutions, give information to the local society, to prevent the HIV virus to spread further, and fight against discrimination and negative attitudes towards HIV/Aids. The main strategy for this project is based on missionary work and Christian values. Throughout the study of the HIV/Aids project I will aim to show the complexity of cultural encounters, say something about humans and situations that take part in these, and try to comment on the role religion plays in current Norwegian missionary related development work. I will also take a closer look at the encounters inside of the organization, where I will focus on the relation between Norwegian and Bolivian employees.en
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.subjectMisjonsalliansennb_NO
dc.subjectMision Alianza de Noruega en Bolivia - MAN-Bes
dc.subject.ddc266.4148184
dc.subject.ddc303.482840481
dc.subject.ddc362.196792
dc.subject.ddc361.75
dc.subject.ddcromersk-katolske truandenn_NO
dc.titleEin studie av Misjonsalliansens HIV/AIDS-prosjekt på El Alto, Boliviann_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Religious science, religious history: 153en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360en
dc.source.pagenumber113nb_NO
dc.subject.keywordlutheranerarnn_NO
dc.subject.keywordluthersk misjonnn_NO
dc.subject.keywordevangeliske kristnenn_NO
dc.subject.keywordromersk-katolske kristnenn_NO
dc.subject.keywordsynkretismenn_NO
dc.subject.keywordreligionsblandingnn_NO
dc.subject.keywordreligionsmøtenn_NO
dc.subject.keywordhjelpearbeidnn_NO
dc.subject.keywordsosialt arbeidnn_NO
dc.subject.keywordopplysningsarbeidnn_NO
dc.subject.keywordfolkehelsearbeidnn_NO
dc.subject.keywordHIV/AIDS-sjukenn_NO
dc.subject.keywordBoliviann_NO
dc.subject.keywordlutheransk misjonnn_NO
dc.subject.keywordmisjonsorganisasjonarnn_NO
dc.subject.keywordindoamerikanske urfolknn_NO
dc.subject.keywordayamaratalandenn_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record