• Barns sosiale kompetanse 

   Schakenda, Eilen Myking (Bachelor thesis, 2017)
   Tittel for denne studien er Barns sosiale kompetanse. Studien har eit formål om å undersøkje korleis personalet i barnehagen kan bidra til å fremje barns sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er eit stort omgrep, det er ...
  • Er tausheit verkeleg gull? Ein studie av barnehagelærarar sine erfaringar med dei stille barna 

   Eidheim, Ingvild (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt og bakgrunn: Eg har valt dei stille barna som tema for mi bacheloroppgåve. Eg valde dette temaet fordi eg syns det er viktig å sette fokus på dei stille barna i barnehagen. Eg vil også bevisstgjere meg sjølv på ...