Det er studenten sjølv som har opphavsretten til oppgåva, men studenten har gitt Brage løyve til å gjere ho tilgjengeleg og søkbar på internett.

Collections in this community

 • Barnehagelærarutdanning (BLU) [26]

  I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå barnehagelærarutdanninga som har fått karakteren A eller B.
 • Musikk [2]

  I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå musikk som har fått karakteren A eller B.
 • Planlegging og administrasjon [7]

  I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå planlegging og administrasjon som har fått karakteren A eller B.
 • Sosialt arbeid – barnevernspedagog/sosionom [6]

  I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå barnevernspedagog- og sosionomutdanninga som har fått karakteren A eller B.
 • Språk og litteratur [2]

  I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå Språk og litteratur som har fått karakteren A eller B.

Recent Submissions

View more