Det er studenten sjølv som har opphavsretten til oppgåva, men studenten har gitt Brage løyve til å gjere ho tilgjengeleg og søkbar på internett.

Collections in this community

 • Barnehagelærarutdanning (BLU) [34]

  I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå barnehagelærarutdanninga som har fått karakteren A eller B.
 • Design, kunst og handverk [3]

  I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå Design, kunst og handverk som har fått karakteren A eller B.
 • Historie [1]

  I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå Historie som har fått karakteren A eller B.
 • Idrett og kroppsøving/Friluftsliv og naturguide [7]

  I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå Idrett og kroppsøving/Friluftsliv og naturguide som har fått karakteren A eller B.
 • Medieproduksjon [4]

  I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå Medieproduksjon som har fått karakteren A eller B.
 • Musikk [2]

  I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå musikk som har fått karakteren A eller B.
 • Planlegging og administrasjon [9]

  I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå planlegging og administrasjon som har fått karakteren A eller B.
 • Sosialt arbeid – barnevernspedagog/sosionom [59]

  I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå barnevernspedagog- og sosionomutdanninga som har fått karakteren A eller B.
 • Språk og litteratur [2]

  I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå Språk og litteratur som har fått karakteren A eller B.
 • Teater og drama [1]

  I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå Teater og drama som har fått karakteren A eller B.

Recent Submissions

View more