Recent Submissions

 • Kvalitetssikring av praksis ved medieproduksjonsstudiet ved Høgskulen i Volda 

  Kårstad, Tuva Elise M. (Bachelor thesis, 2022)
  Hvordan passer Høgskulen i Volda (HVO) på at medieproduksjonsstudenter får en vellykket praksisperiode? Denne oppgaven evaluerer praksisordningen ved medieproduksjonsstudiet ved Høgskulen i Volda. Oppgaven tar utgangspunkt ...
 • Eldre og mediebruk. En kvalitativ studie av eldres forhold til sosiale medier – før og etter pandemien 

  Indridadottir, Anna Kristin (Bachelor thesis, 2022)
  Vi lever i et digitaliseringssamfunn hvor alt kan gjøres på nett. Dette tillater oss i økende grad å kommunisere digitalt fremfor fysisk. Pandemien bidro også til å gi denne prosessen et ekstra dytt, da vi i isolasjon, ...
 • A study in young adults’ expectations to smartphone detox 

  Langeland, Simen (Bachelor thesis, 2019)
  Abstract This thesis focuses on digital detox for smartphones, negative effects associated with smartphone overuse and individual experiences when being exposed to digital detox. A digital detox is defined as a period ...
 • Gaming, a cure for loneliness? 

  Dalsbø, Gjøri Larsdatter (Bachelor thesis, 2021)
  Abstract This thesis researches if there is a correlation between gaming and reduction in loneliness. Gaming hours have increased since COVID-19 came, worldwide the number of time spent on video games was up by 36% ...