Recent Submissions

  • Forsikring for sjømenn i Risør under seilskutetiden 1800–1850 

    Haug, Henriette (Bachelor thesis, 2021)
    Seilskutetiden var en dramatisk tid. Sjømenn utførte farefulle oppgaver med lite sikkerhet og lav lønn.1 I den sammenhengen ble det i 1820 opprettet en Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør by og tolldistrikt. ...