• Barnehagen, den nye skulen? : om læring i barnehagen og plassen den har 

   Strømme, Ragnhild Slettvold (Bachelor thesis, 2015)
   This study investigated the propriety of learning in modern day kindergartens. Three kindergarten teachers (Pedagogical leaders) from different kindergartens were interviewed. The study focuses on how the educators perceive ...
  • Den psykiske helsen til elever på skolen 

   Rønningen, Tuva Bertine (Bachelor thesis, 2020)
   God psykisk helse er avgjørende for at elever skal ta til seg læringen de blir gitt. I følge forskning er det vist at ca 7% av alle barn har psykiske vansker av en eller annen form. Dette vil naturligvis gå utover skoledagen ...