• «Fragment av …» 

      Holmøy-Wang, Norunn Helene (Bachelor thesis, 2021)
      Oppgåva har fått tittelen «Fragment av …». Tema er å utforske korleis eg ved bruk av kolteikning og eit ljåblad kan minne om ein del av ein lokal kulturarv. Det handler om ljåsmiing i heimbygda mi Hornindal, om korleis tid ...