Show simple item record

dc.contributor.authorM'Biya, Eunice
dc.coverage.spatialMalawinb_NO
dc.date.accessioned2017-02-27T12:19:58Z
dc.date.available2017-02-27T12:19:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432187
dc.description.abstractSummary This master thesis examines the development of Presbyterianism in Malawi with reference to theChurch of Central Africa Presbyterian, Blantyre Synod. Employing a qualitative approach to theresearch, the study aims at finding out the changes in Presbyterianism, regarding them as aresponse to the Scottish instituted Presbyterianism. Now that the church is an African church, the paper focuses on the difference between the Scottish and the African Presbyterianism. It looks atboth the historical and modern day cultural encounter by employing the archival sources andconducting observations and interviews with the contemporary Presbyterians to determine thechanges in Malawian Presbyterian practices, liturgy, leadership, worship and ethics of the church. The purpose of the research is therefore to critically examine how CCAP, as a culture has evolved with passage of time, responding to internal and external factors of indigenization and globalization respectively. The paper gives a background to the formation of the Presbyterian Church in Malawi by lookingat the initial missionaries’ encounters with the indigenous Malawians, but also their aims andobjectives. It also analyzes Malawian acceptance to Christianity and transformation with regard to Presbyterianism as a part of a cultural encounter. Both cultural encounter and religion enforces a change in the socio-cultural patterns of a society, hence the paper looks at the socio-cultural impacts of the missionaries on the local Malawian religious culture. It looks at the cultural conflict arising as a result of the cultural encounter involving the two different countries, races and religious viewpoints. Using Norbert Elias’s concept of civilization, the study examines the civilization process and an understanding of how cultural changes take place. The study argues that the contemporary Presbyterians have adapted the classical Presbyterianismto their cultural system, making it more Malawian than Scottish. The research found out that the church has changed, succumbing to indigenization and globalization especially in the areas of its leadership, liturgy, worship, ethics, and role of women. This papers’ argument is that these changes describe the responses of the contemporary Malawians to the classical Presbyterianism set by the Scots. These changes are also evident of the cultural conflict that began in the early 1870s when the Scottish missionaries had arrived in Malawi, which continues to exist today, but in different forms and reaction.en
dc.description.abstractSammendrag Denne masteroppgaven undersøker utviklingen av den presbyterianske kirken i Malawi med særlig vekt på Blantyre Synod, som er en del av Church of Central Africa Presbyterian (CCAP). Ved bruk av kvalitativ metode har oppgaven vært å beskrive endringer i den presbyterianske kirken i Malawi. Endringene blir forstått som en reaksjon på presbyterianske tradisjoner, som skotske misjonærer innførte. Nå er kirken en afrikanisert kirke og oppgaven fokuserer på forskjellen mellom det skotske og det afrikanske presbyterianske systemet. Oppgaven ser på både historiske og moderne kulturmøter ved å bruke arkivkilder og gjennomføre observasjonerog intervjuer med moderne presbyterianere for å avdekke og analysere endringer i praksis,liturgi, ledelse, tilbedelse og etikk i den presbyterianske kirken i Malawi. Formålet medforskningen er derfor å undersøke hvordan CCAP har utviklet seg kulturelt over tid under påvirkning av interne og eksterne faktorer som stedegengjøring (indigenization) og globalisering. Oppgaven gir en bakgrunn for dannelsen av den presbyterianske kirken i Malawi ved å se på deførste misjonærenes møte med malawierne. Den fokuserer også på mål og strategi som misjonærer brukte. I tillegg analyserer oppgaven malawiernes aksept av kristendommen og transformasjonen i møte med den presbyterianske misjonen som en del av et kulturmøte. Både kulturmøte og religion utløser en endring i sosiokulturelle mønstre i et samfunn. Derfor seroppgaven på de sosiokulturelle konsekvenser av misjonen på den lokale malawiske religiøse kultur. Den ser på den kulturelle konflikten som oppsto som et resultat av det kulturmøtet som involverte to forskjellige land, raser og religiøse synspunkter. Masteroppgaven undersøker kulturelle endringer i det malawiske samfunnet som misjonen medførte, og tolker endringene ved bruk av Norbert Elias’ konsept om sivilisasjonsprosesser. Oppgaven argumenterer for at de moderne presbyterianerne har tilpasset den klassiske presbyterianske til deres kultur, noe som gjør den mer malawisk enn skotsk. Disse endringene er kommet som reaksjoner fra moderne malawiere på den klassisk skotske presbyterianisme. I avhandlingen blir disse forandringer i kirkens liv forstått som utløst både av stedegengjøring og globalisering, spesielt i kirkens lederskap, liturgi, gudstjeneste, etikk og kvinners rolle. Disse endringene er også tydelige i den kulturelle konflikten som begynte tidlig på 1870-tallet da de skotske misjonærene hadde kommet i Malawi, som fortsetter å eksistere i dag, men i ulike former og med ulike reaksjoner.nb.no
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subjectpresbyterianismenb_NO
dc.subjectskotske misjonærarnb_NO
dc.subjectMalawinb_NO
dc.subjectreligiøs praksisnb_NO
dc.titleScottish missionaries and the development of Presbytarianism in Malawi. The case of the Blantyre Synodnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderThe authornb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Cultural science: 060::Other cultural science: 069nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Christianity studies: 152nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record