Show simple item record

dc.contributor.authorBigset, Thomas Hansen
dc.coverage.spatialFrance, Rouennb_NO
dc.date.accessioned2017-06-09T11:24:17Z
dc.date.available2017-06-09T11:24:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445545
dc.description.abstractSummary Since 1918, only interrupted by World War II and the first post war years, Lycée Pierre Corneille, a French sixth form college in Rouen, has given Norwegian boys the opportunity to do their secondary education on pair with French students. The programme is perpaps Norway’s oldest educational collaboration with a foreign nation. The Norwegian department at the school has admitted on average eight students annually. They have been given the opportunity to fulfil a three-year educational programme preparing them for university. The recruitment has been directed towards well performing young Norwegian men, regardless of their social and geographical origin. Mastering of the French language has never been a prerequisite for application. The students, at a very young age, left their families, friends and community of origin for a three-year encounter with French language and culture. As a part of a Norwegian minority community in France they have met other representatives of their own culture, and together they have adapted to a different everyday life at school. This master thesis explores the French and Norwegian authorities’ intentions for reestablishing the Norwegian department in 1950 through archival material from The Norwegian Embassy in Paris, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and the Norwegian Ministry of Church Affairs and Education. Through in depth interviews with nine former students from three different classes, who jointly span over a period from the early 1950s to the early 1990s, their perspective is revealed. The thesis elaborates on who the students were, their motivations, how they experienced their encounter with French culture, how they adapted to a different school system, and the Norwegian culture they created themselves within the school. The thesis attempts to unveil whether or not the students’ experience with the programme reflects the authorities’ intentions, and concludes with a discussion on the ideals and realities of an organized cultural encounter.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag Siden 1918, kun avbrutt av andre verdenskrig og de første etterkrigsårene, har Lycée Pierre Corneille, en fransk videregående skole i Rouen, gitt norske gutter mulighet til å følge videregående opplæring på linje med franske elever. Programmet er sannsynligvis Norges eldste utdanningssamarbeid med utlandet. Den norske seksjonen ved skolen har i snitt tatt imot åtte elever hvert år. De har fått anledning til å fullføre treårig studieforberedende opplæring. Rekrutteringen har rettet seg mot skoleflink ungdom, uavhengig av sosial og geografisk bakgrunn. Det har aldri vært noe krav om å mestre fransk språk for å kunne søke om plass. Elevene har i svært ung alder forlatt sine familier, venner og sitt opprinnelige miljø til fordel for et treårig møte med fransk språk og kultur. Som en del av et norsk minoritetsmiljø i Frankrike har de også møtt andre representanter for egen kultur, og sammen har de tilpasset seg en annerledes skolehverdag. Oppgaven utforsker franske og norske myndigheters hensikter med å gjenopprette den norske seksjonen i 1950. Gjennom arkivmateriale fra Den norske ambassaden i Paris, Utenriksdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementet, formidles franske og norske myndigheters intensjoner og vurderinger. Gjennom dybdeintervjuer med ni tidligere elever fra tre ulike årskull, som til sammen spenner over en periode fra tidlig på 1950-tallet til tidlig på 1990-tallet, trer elevperspektivet fram. Oppgaven viser hvem elevene var, deres motivasjon, hvordan de opplevde møtet med fransk kultur, hvordan de tilpasset seg et annet skolesystem, og hvilken norsk kultur de selv skapte ved skolen. Oppgaven søker å avdekke om elevenes erfaringer med tilbudet samsvarer med myndighetenes hensikter, og avrundes med en drøfting av idealer og realiteter ved et styrt kulturmøte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.titleEn norsk skolehverdag i Frankrike. Den norske seksjonen ved Lycée Pierre Corneille i Rouennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Cultural science: 060::Roman cultural science: 063nb_NO
dc.source.pagenumber100nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record