Show simple item record

dc.contributor.authorKjelland, Arnfinn
dc.contributor.authorTafjord, Harald Endre
dc.date.accessioned2018-08-15T07:40:37Z
dc.date.available2018-08-15T07:40:37Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7661-200-8
dc.identifier.issn0805-6609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2557988
dc.description.abstractVi mottok førespurnad om å utarbeide denne rapporten i form av e-post frå leiaren i bygdeboknemnda for Stryn, Jon Rasmus Langeset Vik, datert 30.10.2002. Vi har forstått oppdraget slik at det er eit klart ønske frå bygdeboknemnda at det skal utarbeidast eit moderne bygdebokverk av den typen ein inn til no stort sett har kalla «gards- og ættesoge», men som vi av prinsipielle grunnar i denne rapporten nemner busetnadssoge (sjå definisjon i pkt. 3.1 nedafor). I dette omgrepet inngår soga om busetnaden i kommunen – ikkje berre «gardane» slik den eldre nemninga kan indikere, men òg eldre bustadar som ikkje finst lenger (t.d. husmannsplassar) og all form for nyare bustadar – i meir eller mindre forteljande form. Den eldre sjangeren «gardshistorie» hadde elles innslag av næringshistorie, som rett nok stort sett var avgrensa til jordbruket. Vi rår no til at det i staden blir innarbeidd oversyn over næringsutviklinga i tilnærma full breidde på eit topografisk mellomnivå, i form av grendesoger. Det elementet som før vart kalla «ættesoge» skal sjølvsagt vere med, men vi nyttar her i hovudsak nemninga personregister. Utgangspunktet er altså at Stryn ønskjer eit bygdebokverk av høg kvalitet. Ein konsekvens av dette er etter vår meining at kommunen bør utarbeide eit verk som til ein viss grad byggjer på dei eldre Aalandsbøkene, men der hovuddelane blir heilt nyskrivne.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport;157
dc.titleBusetnadssoga for Stryn. Forprosjektrapportnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record