Show simple item record

dc.contributor.advisorLøseth, Arnljot
dc.contributor.authorVartdal, Marte
dc.coverage.spatialSunnmørenb_NO
dc.coverage.temporal
dc.date.accessioned2019-09-04T10:33:54Z
dc.date.available2019-09-04T10:33:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612438
dc.description.abstractSummary This is a qualitative study anchored in hermeneutics.The study focuses on the social changes in the mid-war years in Norwegian cultural traditions of “fjellturisme”. Literature is rich on both “fjellturisme” and our focused period of the mid-war years, yet not on the topic combined.The Norwegian «fjellturisme» is not easily translated, seeing it is something distinctive Norwegian. The culture has its roots in the English «sporting life» and their exclusive clubs but was adopted by the higher classes in Norway with a twist. The Norwegian twist was a more democratic «sporting life», with intentions of making nature available to “all”. I use the most common definition of the abstract word «culture», which covers social behavior and norms in the human societies. I will look closer on meetings between rural- and urban- culture and the social development of organized «fjellturisme». Our main focus is on the area of Sunnmøre in western Norway. The mid-war years has been defined as a time of crisis, with great social changes. Despite of this it is also a time for growth. Many of the foundations for organized «fjellturisme» see this period as their «golden age». In this study I will try to find the background for this definition. I will look into how the culture of "fjellturisme" combines different groups of people,and how new generations are being socialized in it. To define human cultural identity almost a centenary back is impossible, seeing identity is quite subjective. But with comparing the urban- and ruralcultures and discover what unites and what separates them during the period, I will try to answer the following research questions: Was the social differences between urban and rural areas in Sunnmøre big, compared to other areas? Did he urban- and rural-culture come more close, becoming more similar during the 1920`s and the 1930`s? Did «fjellturisme» in Sunnmøre become more available for people from different social groups? Or did the social differences get smaller in general?en
dc.description.abstractSamandrag Dette er eit kvalitativt studie med ei hermeneutisk forankring. Tema er fjellturismen på Sunnmøre i mellomkrigsåra. Både fjellturisme og mellomkrigsåra er forska mykje på tidlegare, men ikkje samla. Difor blir det lagt vekt på å greie ut om tema, samstundes som ein analyserer funn. Eg søker etter dei sosiale endringane som skjer i området i perioden, ved å nytte komparasjon av både by-kultur, bygde-kultur og frilufts-kultur. Eg nyttar den mest vanlege definisjonen av kultur, som omhandlar menneskeleg tanke, kommunikasjon og åtferd. Åra mellom dei store verdskrigane vert sett på som ei krisetid med store sosiale skiftingar, men samstundes som mellomkrigsåra er prega av vanskar, er det også ei tid for vekst. Samlege friluftsorganisasjonar ser på mellomkrigsåra som sin «gullalder». Eg skal forsøke å finne ut kva dei legg i det omgrepet. Eg skal sjå på korleis friluftskulturen knyt grupper av menneske saman og korleis nye generasjonar vert sosialisert inn i dei. Mykje peikar mot eit sosialt skifte, også i fjellturismen .Å analysere den kulturelle identiteten til menneska for snart eit hundreår sidan er vanskeleg. Identitet er subjektiv og dreiar seg om kva kultur ein identifisera seg med. Ved å vektlegge kva som skil dei ulike kulturane og kva dei har til felles ønskjer eg å svare på følgjande forskingspørsmål: Var dei sosiale skilnadane mellom by og bygd på Sunnmøre store, samanlikna med andre stadar? Vart by og bygd på Sunnmøre nærare, og likare, i løpet av 20- og 30-åra? Vert friluftslivet, fjellsporten og fotturismen på Sunnmøre meir tilgjengelig for fleire frå ulike sosiale lag i denne perioden? Eller er det berre sosiale skilnadane som minkar på eit meir generelt plan, uavhengig av friluftslivet?nn_NO
dc.language.isonno
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.titleFjellturisme på Sunnmøre i mellomkrigsårann_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.rights.holderforfattarennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Moderne historie (etter 1800): 083nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Sosialhistorie: 072nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Kulturhistorie: 075nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Kulturvitenskap: 060::Nordisk kulturvitenskap: 061nb_NO
dc.source.pagenumber98nb_NO
dc.subject.keywordÅlesund-Sunnmøre Turistforening - ÅST (1889-1911, 1922-)nb_NO
dc.subject.keywordAalesunds Skiklub (1908- )nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record