Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrebstad, Malgorzata Jasinska
dc.date.accessioned2021-01-15T06:52:39Z
dc.date.available2021-01-15T06:52:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2723172
dc.description.abstractMed årenes løp har jeg fått større forståelse for utfordringer som offentlig sektor står overfor i forhold til ytelsen av velferdstjenester til innbyggere og betydningen av frivillig sektor i denne sammenhengen. Derfor har jeg valgt å studere denne problemstillingen gjennom kasus kommunens samhandling med frivillige organisasjonene. Jeg ønsket å finne ut hvilke samarbeidsmodeller: vertskap, partnerskap eller samskaping dominerer i den kommunale samhandlingen med frivillige organisasjoner og om kasus kommunen har fokus på samskaping og tilrettelegger for den. Samskaping i offentlig sektor er den mest innovative formen for samhandling og handler om at kommunen skal legge til rette for samskaping av velferdssamfunnet sammen med sivilsamfunnet. Samskaping kan være en av løsninger på kommunale problemer og dilemmaer siden den tradisjonelle rollen til kommunen som tjenesteleverandør er i dag under omstilling. Det er ønskelig fra statlig hold at kommunen skal være en tilrettelegger av velferdssamfunnet og skal inkludere sivilsamfunnet i offentlig problemløsning. Gjennom arbeidet med oppgaven fikk jeg mulighet til å bli bedre kjent med disse tre samarbeidsformene og hvordan samhandling med frivillige organisasjonene foregår i en gjennomsnittlig kommune som ikke har utarbeidet frivillig politikk. Målet med studien var å finne ut om teorien til Guribye og Holdt om samarbeidsformer stemmer overens med den kommunale virkeligheten, og om mine funn kommer til å forsterke denne gjeldende forskningen eller kommer jeg til å finne noe nytt i forhold til den. Resultatene fra studien bekrefter etter min mening paralleller mellom oppgavens funn og teorien til Holdt og Guribye og understøtter kommunens behov for mer innovative samarbeidsformer med frivillig sektor.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectfrivilligheten_US
dc.subjectfrivillig organisasjonen_US
dc.subjectvelferden_US
dc.subjectoffentlig sektoren_US
dc.subjectsamskapingen_US
dc.subjectvelferdssamfunnen_US
dc.titleEn studie av samarbeid mellom kommune og frivillig sektor. Hvilke former for samspill med frivillige organisasjoner benytter kasus kommunen i samarbeidet med frivillige organisasjoner?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber31en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Planlegging og administrasjon [10]
    I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå planlegging og administrasjon som har fått karakteren A eller B.

Vis enkel innførsel