Show simple item record

dc.contributor.authorHolstad, Therese H.
dc.contributor.authorStranden, Siri
dc.date.accessioned2021-08-27T07:38:21Z
dc.date.available2021-08-27T07:38:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771500
dc.description.abstractFormål: Formålet med denne studien er å samanlikne effekten av maksimal og eksplosiv knebøy på vertikal spenst (primærutfall) og ein repetisjon maksimum knebøy(1RM) (sekundærutfall) hos kvinnelege elite volleyballutøvarar. Knebøy vart trena saman med normal volleyballaktivitet og styrketrening. Hypotesen vår var at så lenge utøvarane opprettheldt normal trening og følgde vår treningsplan ville gruppa som trena eksplosiv knebøy (ESG) i ein kombinasjon med normal volleyball og styrketrening, auke vertikal spenst meir enn gruppa som trena maksimal knebøy (MSG), medan MSG ville auke mest i 1RM knebøy. Metode: 10 kvinnelege volleyballspelarar i alderen 15-39 gjennomførte ein intervensjonsstudie beståande av maksimal knebøy eller eksplosiv knebøy. Begge gruppene utførte to økter med knebøy i veka over seks veker. Maksimal styrketreningsgruppe trena med ei belastning på 85-95% 1RM, fire repetisjonar og fire seriar med tre minutt pause mellom seriane, medan ESG trena med hopp med ei belastning på 40% 1RM, fem repetisjonar, fem seriar og tre minutt pause mellom seriane. 1 RM knebøy og counter movement jump (CMJ) vart testa før og etter treningsperioden. Resultat: Begge gruppene auka vertikal spenst med høvesvis 12,1% og 7,4% i ESG og MSG. 1RM knebøy auka med 8,9% (71,25 kg ± 10 til 74,5 kg ± 8,9) og 19,4% (70 kg ± 6,4 til 83,6 ± 5,6) i ESG og MSG. Resultata viste at ESG hadde signifikant større forbetring på vertikal spenst, medan MSG hadde signifikant størst auke i 1RM. Konklusjon: Studien viser at eksplosiv styrketrening gir størst effekt på vertikal spenst, medan maksimal styrketrening gir størst effekt på 1RM, og at dette individuelt er to viktige faktorar for vertikal spenst. Ein kombinasjon av desse to treningsmetodane kan tyde på å vere den mest effektive treningsmetoden for volleyballspelarar i sesong.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectspensten_US
dc.subjectvolleyballen_US
dc.subjectstyrketreningen_US
dc.titleTreningsintervensjon med fokus på maksimal og eksplosiv styrketrening hos volleyballutøvarar. Kva styrketreningsmetode av eksplosiv knebøy og maksimal knebøy vil gi den største effekten på vertikal spenst hos elite volleyballutøvarar i sesong?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber35en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record