Show simple item record

dc.contributor.authorYttredal, Else Ragni
dc.contributor.authorBakke, Gunnvor
dc.contributor.authorOuff, Susanne Moen
dc.contributor.authorBergem, Randi
dc.date.accessioned2015-04-10T12:26:40Z
dc.date.available2015-04-10T12:26:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-7692-337-7
dc.identifier.issn1891-5981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/281398
dc.description.abstractSamordning har vist seg å vere ein flaskehals i det bustadsosiale arbeidet for menneske med samtidig rusliding og psykisk liding. I rapporten er det identifisert faktorar i kommunane sitt bustadsosiale arbeid som hindrar og fremjar samordning. God samordning synest å vere som å legge eit puslespel som startar med enkeltmenneska. I botnen ligg utvikling av felles verdigrunnlag, haldningar og prinsipp for det bustadsosiale arbeidet. Grunnlaget for samordning av bustadsosiale tenester vil vidare vere ein tilpassa bustad, fleksibilitet i hjelpetilbodet og stabilitet og tillit i menneskelege relasjonar. Kompetanse, ressursar, ansvarsavklaring og samhandlingsarenaer er faktorar som fremjar og hindrar samordning av slike tenester i kommunen og mellom kommunen og andre instansar. Funna er basert på litteraturstudium, spørjegransking til kommunane i Husbanken region Midt og djupneintervju.
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherMøreforsking Volda
dc.relation.ispartofseriesRapport nr. 55
dc.titleEit spørsmål om verdiar, tillit og fleksibilitetnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber65nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record