Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrimsrud, Gro Marit
dc.contributor.authorHalvorsen, Lars Julius
dc.contributor.authorBergem, Randi
dc.date.accessioned2015-06-17T13:02:43Z
dc.date.available2015-06-17T13:02:43Z
dc.date.issued2015-06-17
dc.identifier.isbn978-82-7692-344-5
dc.identifier.issn1891-5981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285149
dc.description.abstractRapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite kjente. Vi meiner at ei av årsakene er at Karrieresenteret prøver å vere fleire ting på ein gong, og at senteret ikkje har nok ressursar til å imøtekomme etterspurnaden frå ulike partnarar, samarbeidspartar og andre målgrupper. Profilen på tenesta blir for utydeleg både internt i partnarskapen og eksternt for brukarane.nn_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.relation.ispartofseriesHVO-MF;Rapport nr. 63/2015
dc.titleEvaluering av "Karriere Sogn og Fjordane"nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO
dc.subject.keywordkarrieresenternn_NO
dc.subject.keywordressursutnyttingnn_NO
dc.subject.keywordevalueringnn_NO
dc.subject.keywordNAVnn_NO
dc.subject.keywordkarriererettleiingnn_NO
dc.subject.keywordtverretatleg partnarskapnn_NO
dc.subject.keywordoffentleg-privat samarbeidnn_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel