Show simple item record

dc.contributor.advisorOkkenhaug, Inger Marie
dc.contributor.authorNess, Torunn
dc.coverage.spatialMadagaskaren_US
dc.date.accessioned2022-10-20T10:50:35Z
dc.date.available2022-10-20T10:50:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3027275
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en studie av misjonsarbeidet til Det Norske Misjonsselskap på Madagaskar og etableringen av Den gassisk-lutherske kirke (Fiangonana Loterana Malagasy) i 1950. Kirken ble stiftet i samarbeid med de to øvrige lutherske misjonene på Madagaskar, Den forente kirke og Den lutherske frikirken i Amerika. Jeg undersøker hvordan Det Norske Misjonsselskaps ledelse i Norge og misjonærene på Madagaskar forholdt seg til prosessen for å etablere kirken, og hvordan de bidro til å overdra stillinger og ansvar til kirkens gassiske prester og ansatte i løpet av 1950-tallet, og på den måten bidro til reelt gassisk selvstyre i kirken. Ledelsen i Norge og misjonærene var uenige i spørsmål knyttet til disse prosessene, herunder betydningen økonomisk selvhjelp. Ledelsen var positiv til å etablere en selvstendig kirke, mens misjonærene ønsket å holde igjen utviklingnb_NO
dc.description.abstractummary This thesis focuses on the mission work of the Norwegian Lutheran Mission in Madagascar and the establishment of the Malagasy Lutheran Church (Fiangonana Loterana Malagasy) in 1950. The Malagasy Lutheran Church was established as a joint effort between the Norwegian Lutheran Mission, the Evangelical Lutheran Church, and the Lutheran Free Church/Lutheran Board of Mission. I analyse how the board of the Norwegian Lutheran Mission and the missionaries that worked in Madagascar contributed to the establishment of the church and promoted the transition of power to the Malagasy pastors and leaders. The parties disagreed on whether economical self reliance should be a prerequisite for autonomyen_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.subjectDet Norske misjonsselskapnb_NO
dc.subjectFiangonana Loterana Malagasy
dc.titleDet Norske Misjonsselskaps misjonsarbeid på Madagaskar. Etableringen av en selvstendig kirkenb_NO
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderForfattarennn
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record