Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelset, Stig Jarle
dc.contributor.authorBukve, Trude
dc.date.accessioned2023-11-17T11:45:19Z
dc.date.available2023-11-17T11:45:19Z
dc.date.created2023-11-07T13:02:15Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationMaal og Minne. 2023, 115 (2), 305-345.
dc.identifier.issn0024-855X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3103227
dc.description.abstractI denne studien har vi freista å kartlegge i kva grad skriftspråket i publiserte tekstar kan påverke lesinga av tekstane, og å undersøke i kva grad lesarar har ulike implisitte og eksplisitte haldningar til tekstar på bokmål og nynorsk. Det første søkte vi svar på ved å innhente tal for sidevisningar og lesetider av artiklar som har blitt omsette frå bokmål til nynorsk i Store norske leksikon (SNL) dei seinare åra. Det andre søkte vi svar på gjennom ei kvantitativ spørjegransking retta mot lesarar av 40 utvalde artiklar på bokmål og nynorsk i SNL. Den første delstudien synte at brukarane av SNL vel å lese artiklar som dei er interesserte i, uavhengig av om artikkelen er publisert på bokmål eller på nynorsk. Resultat frå spørjegranskinga synte derimot at medan det var få skilnader i implisitte haldningar til dei to skriftspråka, er skilnadene større, og i favør av bokmål, når deltakarane fekk spørsmål som direkte tematiserte dei to skriftspråka.
dc.language.isonno
dc.titleLesing av artiklar i Store norske leksikon: Ein komparativ studie av lesarane sin bruk av og haldningar til artiklar som er publiserte på høvesvis bokmål og nynorsk
dc.title.alternativeLesing av artiklar i Store norske leksikon: Ein komparativ studie av lesarane sin bruk av og haldningar til artiklar som er publiserte på høvesvis bokmål og nynorsk
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber305-345
dc.source.volume115
dc.source.journalMaal og Minne
dc.source.issue2
dc.identifier.doi10.52145/mom.v115i2.2215
dc.identifier.cristin2193270
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode2


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel