Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFestøy, Anne Randi Fagerlid
dc.contributor.authorBerg, Karianne
dc.contributor.authorSæteren, Anne-Lise
dc.contributor.authorMoen, Torill
dc.contributor.authorÅmot, Ingvild
dc.date.accessioned2023-12-13T21:45:40Z
dc.date.available2023-12-13T21:45:40Z
dc.date.created2023-05-15T11:50:44Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationSpesialpedagogikk. 2023, 2 58-71.en_US
dc.identifier.citationhttps://www.utdanningsnytt.no/files/2023/11/30/2023,%20nr.%202.pdf
dc.identifier.issn0332-8457
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3107442
dc.description.abstractStudien er en litteraturgjennomgang av forskning på overgangen barnehage–skole for barn med særskilte behov i tidsperioden 2015 til august 2021. Gjennom systematiske litteratursøk av fagfellevurderte tidsskriftpublikasjoner og ph.d.-studier fant vi 12 artikler som møtte våre inklusjonskriterier. Publikasjonene ble analysert og kategorisert i «Forskning på overganger knyttet til barn med særskilte behov generelt» og «Forskning på overganger knyttet til barn med identifiserte vansker». Gjennomgående tema var foreldremedvirkning og informasjon. Studien synliggjør behovet for videre forskning, ikke minst i en norsk kontekst. Kun én av publikasjonene var fra Norge. Barnas stemmer mangler.Det var personene rundt barna som uttalte seg på vegne av dem.en_US
dc.description.abstractSummary The study is a literature review of research on the transition between kindergarten and school for children with special needs in the period 2015 to august 2021. Through systematic literature searches of peer-reviewed journal publications and PhD studies, we found 12 articles meeting our inclusion criteria. The publications were analysed and categorised in «Research on transitions related to children with special needs in general» and «Research on transitions related to children with identified difficulties». The recurring theme was parental involvement and information. The study highlights the need for further research, not least in a Norwegian context. Only one of the twelve publications was from Norway. The children's voices are also missing. It was those around the children who spoke out on their behalf.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleOvergang barnehage-skole for barn med særskilte behov - en systematisk litterturgjennomgang fra perioden 2015-2021en_US
dc.title.alternativeOvergang barnehage-skole for barn med særskilte behov - en systematisk litterturgjennomgang fra perioden 2015-2021en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subject.nsiVDP::Special needs education: 282en_US
dc.source.pagenumber58-71en_US
dc.source.volume2en_US
dc.source.journalSpesialpedagogikken_US
dc.identifier.cristin2147523
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel