• Å kome til orde. Skrivande stemmer og livskvalitet 

      Holmin, Fanny Lill (Master thesis, 2015)
      Samandrag Auka samarbeid mellom kultur og helse blir satsa på frå nasjonalt hald, i nordisk samanheng og internasjonalt. Dette er eit stort felt som femner om både kultur- og helsepolitikk, praksis i helse- og omsorgstenestane, ...