• Balansekunst i uoversiktlig farvann 

      Gregori, Sigrun Farstad (Master thesis, 2018)
      Sammendrag I denne masteroppgaven har jeg sammenlignet tre norske, tre tyske og tre amerikanske avisers pressedekning av Israels bording av Gazakonvoien i 2010 hvor ni aktivister ble drept av israelske soldater. Målet for ...