• Normkompetanse hos vg3-elevar med nynorsk som hovudmål 

      Hellevang, Anna Kirsten Aaland (Master thesis, 2020)
      Formålet med denne masteroppgåva er å undersøkje normkompetansen til vg3-elevar med nynorsk som hovudmål, og å granske i kva grad rettskrivinga til elevane er påverka av innslag frå høvesvis dialekt og bokmål. Som grunnlag ...