Now showing items 1-20 of 27

   Subject
   vaksenrolle [1]
   VDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040::Allmenn litteraturvitenskap: 041 [1]
   VDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040::Nordisk litteratur: 042 [2]
   VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Andre språkvitenskapelige fag: 039 [2]
   VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018 [5]
   VDP::Humanities: 000::Cultural science: 060::Nordic cultural science: 061 [2]
   VDP::Humanities: 000::Cultural science: 060::Other cultural science: 069 [1]
   VDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Applied linguistics: 012 [1]
   VDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Finno-Ugric languages: 030 [1]
   VDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::General linguistics and phonetics: 011 [1]
   VDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Nordic languages: 018 [8]
   VDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Other linguistic disciplines: 039 [2]
   VDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::Nordic literature: 042 [2]
   VDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::Other literary disciplines: 059 [1]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Informasjonspolitikk: 322 [1]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289 [1]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283 [1]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242 [1]
   VDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289 [1]
   VDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310 [1]