• Universell utforming i plan 

      Ask, Linda Nilsen (Master thesis, 2017)
      Universell utforming er et ungt fagområde som det ikke er forsket mye på og temaet er i stadig utvikling. I denne masteroppgaven undersøkes det hvordan universell utforming er fulgt opp i planperioden 2011-2015 og hva dette ...