• Kulturtilbud og regional utvikling 

      Hjelseth, Thomas (Master thesis, 2017)
      Formålet med denne studien er å finne ut om kulturaktøren Momentium sine konserter og festivaler påvirker bostedsattraktiviteten i Ålesund. Ved å måle for respondentenes kjønn, livsfase og utdanningsnivå, skal vi prøve å ...