• Ei kvalitativ studie av digitale endringsprosessar i norske kommunar 

      Igland, Vilde Moltudal (Master thesis, 2022)
      Bakgrunnen for dette prosjektet er å forstå meir om korleis norske kommunar møter nasjonale styringsdokument og forventningar om auka digitalisering, bruk av kunstig intelligens og digital transformasjon, for å klare å ...