• Medvirkning i reguleringsplaner. En casestudie av Staten vegvesen. 

      Jomisko, Elisabeth (Master thesis, 2017)
      Tema for denne studien er medvirkning, og hvordan en offentlig organisasjon praktiserer medvirkning i reguleringsplaner. Medvirkning handler om å legge til rette for økt deltakelse og innflytelse i planprosesser. Innbyggerne ...