• Mobilisering og medverknad i Sykkelbyen Bergen 

      Sæther, Tove Karoline (Master thesis, 2017)
      Nasjonal sykkelstrategi som gjeld frå 2014 til 2023 har som mål at innan 2023 skal åtte prosent av reisene i Norge skal vere på sykkel. Styresmaktene har ansvar for å nå desse måla, men sykkelstrategien krev også at ...