• Fellesverdiar i ein kommunal kontekst. Pynt eller praktisk reiskap? 

      Vikhagen, Bente Glomset (Master thesis, 2012)
      Arbeid med verdiar og verdigrunnlag i organisasjonar har dei siste åra blitt ein trend. Grunngjevinga for å utvikle felles verdiar kan vere knytt til ei rekke organisatoriske spørsmål, og kan ha ulikt tyngdepunkt avhengig ...