• Elevar sin motivasjon for norskfaget på 6. og 9. årstrinn. 

      Aklestad, Marita (Master thesis, 2015)
      Temaet for denne oppgåva er motivasjon for norskfaget. Den er basert på følgjande forskingsspørsmål: ”Kva skilnad finn ein i elevar sin motivasjon for norskfaget på 6. og 9. årstrinn? Og kva skilnad finn ein mellom gutar ...