• Kommunevalgkamp i lokalavisene 

      Høst, Sigurd (Notat / Høgskulen i Volda [og] Møreforsking, Volda.;2013:3, Working paper, 2013)
      Forord Dette notatet bygger på en innholdsanalyse som egentlig er foretatt for å evaluere kampanjen Ung & engasjert. Dette er en kampanje som Landslaget for lokalaviser (LLA) gjennomførte før lokalvalget i 2011. Målet ...