• Kommunevalgkamp i lokalavisene 

      Høst, Sigurd (Notat;3/2013, Working paper, 2013)
      Dette notatet bygger på en innholdsanalyse som egentlig er foretatt for å evaluere kampanjen Ung & engasjert. Dette er en kampanje som Landslaget for lokalaviser (LLA) gjennomførte før lokalvalget i 2011. Målet var å ...