Show simple item record

dc.contributor.authorDigernes, Eldrid
dc.date.accessioned2008-11-14T11:39:50Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0805-8075
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/154010
dc.description.abstractI fagstudiet i pedagogikk i allmennlærarutdanninga er Læreplanverket for Kunnskapsløftet (KD, 2006) eit sentralt tema. Mange didaktiske problemstillingar blir aktualiserte i møtet med læreplanreforma, problemstillingar som det er interessant å utdjupe i dialog med praksisfeltet. Eg ser, som faglærar, problemstillingane som interessante i forskings- og utviklingsarbeidet mitt. I tillegg gav eige arbeid med reforma inspirasjon til å gjere eit delprosjekt saman med studentane, der dei også kunne søke kunnskap om læreplanreforma i dialog med praksisfeltet. I tillegg var det interessant å ta med studentane i ein læringsprosess med mange av dei same kjenneteikna som pregar faglærarar sitt forskings- og utviklingsarbeid. Eg hadde slik eit tosidig føremål med delprosjektet. Eg ville på den eine sida at studentane skulle få kunnskap om læreplanen gjennom direkte utforsking i praksisfeltet. På den andre sida ville eg følgje dei inn i ein læringsprosess der dei tileignar seg denne kunnskapen.en
dc.format.extent64319 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherHøgskulen i Voldaen
dc.relation.ispartofseriesNotaten
dc.relation.ispartofseries15/2007en
dc.subjectlæreplanen
dc.subjectKunnskapsløfteten
dc.subjectpedagogikken
dc.titleSamhandling, utforsking og refleksjon som læringsarena. Eit utviklingsarbeid om Læreplanverket for Kunnskapsløfteten
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record