Show simple item record

dc.contributor.authorAmdam, Roar
dc.date.accessioned2011-03-09T12:57:39Z
dc.date.available2011-03-09T12:57:39Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1891-5973
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/154050
dc.description.abstractGod Helse er namnet på Møre og Romsdal fylke sin satsing for å betre helsa til innbyggarane i fylket. Målet er at flest mogeleg lever eit godt liv og meistrar sin eigen livssituasjon (Møre og Romsdal fylke 2010). Vidare skriv dei at satsinga skjer gjennom partnarskapsavtalar og samarbeid med kommunar, skolar, frivillige organisasjonar og offentlege etatar. Gjennom eit positivt, langsiktig og heilskapeleg førebyggingsarbeid er målet å skape gode lokalsamfunn og god livskvalitet for menneska som er busett i fylket. Mi vurdering av kommunane sitt folkehelsearbeid er at kommunane jamt over arbeider godt i samsvar med dei kriteria vi har sett opp. Gjennomgåande er aktiviteten høg med mange gjennomførte og planlagde tiltak og aktivitetar, men alle kommunane strir meir eller mindre med det dei kallar forankring, og som vi har operasjonalisert i omgrepa legitimitet, mobilisering og organisering.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.relation.ispartofseriesNotat;4/2010
dc.subjecthelseen_US
dc.subjectfolkehelseen_US
dc.subjectplanleggingen_US
dc.titleGod helse-programmet i Møre og Romsdal. Kommunar si eigaevaluering av deira arbeid som partnararen_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.source.pagenumber36en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record